fbpx

Тест – Вебинар 1

Прв дел:

  • Разбирање и прифаќање на асертивните права и искривени уверувања кои го спречуваат асертивното однесување.
  • Стилови на комуникација.
  • Улоги кои го спречуваат асертивното однесување.
  • Две паузи од по 10 минути.