fbpx

Бесплатна работилница: Справување со емотивна манипулација

Емотивна манипулација

Оваа онлајн работилница на Розалија Секулоска има за цел подобро да не запознае со емотивната манипулација. Работилницата ќе се содржи од два дела.

Во првиот дел таа ќе открие што всушност е емотивна манипулација како и кои се карактеристиките на процесот. 

Во вториот дел одблиску ќе се запознаеме со можните карактеристики на личноста на манипулаторот, какви видови на манипулатори постојат, а за крај ќе бидат демонстрирани и неколку начини за справување со вакви ситуации.

Структура:

 
  1. Што е емотивна манипулација
  2. Добрите и лошите страни на манипулацијата
  3. Карактеристики на процесот
  4. Пауза (10 мин)
  5. Дали се раѓа или создава манипулатор
  6. Видови на манипулатори
  7. Справување

Време траење на предавањето: 1ч и 30 мин

Датум: 01.05.2022

Време: 19:00

Цена: Бесплатно

 

 

Која е Розалија Секуловска?

Розалија е магистер по развојна психологија, сов.психотерапевт по Когнитивно-бихевиорална психотерапија, трансакциона анализа, енергетичар, едукант и координатор во Р.С. Македонија по ОЛИ интегративниот метод. 

Својот пристап на работа го опишува вака:

Мојот пристап за секој клиент е различен. Работам преку дефинирање на главниот проблем на кој “сега” ќе работиме. Клиентот го дефинира својот проблем и со заедничка работа склопуваме психолошки договор на што ќе работиме. Потоа работиме преку откривање зошто е тоа така, од каде и од кого носи корени, кои се забраните, дозволите, кои се веројатностите за добивка и загуба при промените. Тоа е долг и сериозен процес која бара “полека” да се работи бидејќи наглите промени можат да бидат застрашувачки за клиентот со што се активира несвесниот отпор за оддржување на ситуацијата во статус кво. 

Откако ќе се реши проблемот, клиентот доживува огромно олеснување, Аха доживување и ослободување на енергија со што овозможува “здрав” проток на енергија низ менталното, емоционалното и духовното Јас. Низ работата работам со “збор” Сократовски, со индивидуално адаптирани вежби за освестување, изложување, дишење, обжалување, прифаќање, соочување со реалноста, анализа, синтеза,.. за проблематиката и со задавање на домашни задачи кои се обработуваат на идната средба. Со други зборови, потребно е да се влезе во процесот за да се почувствува сето ова на своја “кожа”. 

 

Што велат клиентите за Розалија Секулоска?