fbpx

Category: обуки/предавања

Твоето катче за ментално здравје

Тест – Вебинар 1

Прв дел: Разбирање и прифаќање на асертивните права и искривени уверувања кои го спречуваат асертивното однесување. Стилови...

Прочитај повеќе

Test-Obuki

Модули на академијата МОДУЛ 1 Визуелни комуникации Запознавање со есенцијалната улога на графичкиот дизајн Што претставуваат визуелните...

Прочитај повеќе