fbpx

Прашалници за ментално здравје

Провери го твоето ментално здравје со овие кратки прашалници. Онлајн скринингот е еден од најбрзите и најлесните начини да се утврди дали се присутни симптоми.

Анксиозност

Прашалникот се состои од 10 тврдења. Одреди го степенот до кој секое од овие тврдења се однесува на тебе во изминатиов месец. Крајниот резултат ќе ти даде индикација дали и до која мера ги искусуваш најчестите симптоми на анксиозност.

Направи тест

Burnout - Прегореност

Прашалникот се состои од 15 тврдења. Одреди го степенот до кој секое од овие тврдења се однесува на тебе. Крајниот резултат ќе ти даде индикација дали и до која мера ги искусуваш најчестите симптоми на burnout.

Направи тест

Поврзаност во романтични врски

Направете го овој бесплатен, 5-минутен тест за да истражите како условувањето од детството се манифестира во вашите возрасни релации и романтични врски.

Направи тест

Социјална анксиозност

По завршување на прашалникот ќе имате можност да научите повеќе за вашите симптоми. Крајниот резултат ќе ви даде индикација дали и до која мера ги искусувате најчестите симптоми на социјална анксиозност. Секогаш сме тука сме за вас.

Направи тест

Самодоверба

Овој тест е дизајниран да го процени вашето општо ниво на самодоверба и да утврди дали треба да работите на вашата слика за себе. Крајниот резултат ќе ви даде одреден увид за вашето моментално ниво на самодоверба.

Направи тест

Личен идентитет

Тестот за проценка на вашиот личен идентитет разликува девет типови на личност, секој со свои основни мотивации, стравови и внатрешна динамика. Истиот е наменет за да се разберете себеси подобро и вашите патерни на размислување. ⁠

Направи тест

Стрес

Одговорете на 10 прашања и видете како го перцепирате стресот во вашиот живот. Земете ги во обзир вашите емоции и мисли само од последниот месец при одговарање на прашањата. Одговорете на прашањата брзо, не подолго од 20 секунди по прашање.

Направи тест

Над 12000 превземања на нашата мобилна апликација

12000+ луѓе го направија првиот чекор. Направи го и ти.