fbpx

Побарај помош

Ако имате самоубиствени склоности или со соочувате со симптоми кои значително влијаат на вашето размислување, вашата безбедност и на оние околу вас, овие ресурси ќе ви обезбедат итна помош.

Институции и здруженија кои работат на полето на заштита и застапување на човековите и детските права и поддршка на нивниот здрав развој ослободен од насилство, запоставување и занемарување преку различни видови на помош и поддршка.

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје

ул. “Никола Вапцаров” бр.11
02/3297-700, 02/3297-703, 076486074

Специјализиран тим за постапување по итни предмети од ранливи категории (24/7 само за Скопје):
076381762 и 078230943

Подрачни единици:
Аеродром – 02/3223-996
Гази Баба – 02/3224-368
Бутел – 02/2612-677
Карпош – 02/2035-540, 076476095
Кисела Вода – 02/2776-237, 076475093
Чаир – 02/2614-578
Шуто Оризари – 02/2600-440, 076475093   
Сопиште02/2776-237, 076475093
Илинден – 02/3224-368
Ѓорче Петров – 02/2035-540, 076475095
Кисела Вода – 02/2776-237, 076475093
Чаир – 02/2614-578
Шуто Оризари – 02/2600-440, 076475093

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СКОПЈЕ
ЗАВОД ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „МЛАДОСТ”
Бул. ”Партизански одреди” бр.60а
02/3065-711, 02/3068-307, 02/3061-509
Работно време: 07.30-15.00 часот

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА – СКОПЈЕ
Ул. Белградска бб
За психолошка поддршка на адолесценти –  07837828
Психолошка поддршка на родители на деца на предучилишна и училишна возраст – 072912676
За родители на деца со пречки во развојот – 070291574
http://www.ukpsihijatrija.org.mk/

Пријава во Полиција – 192
Директна Интернет пријава за злоупотреба на дете
http://redbutton.mvr.gov.mk/prijavi.aspx

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кочани

033/274-141, 033/274-139
Подрачни единици:
Облешево – 033/274-136
Зрновци033/274-139

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Беровo  (033) 471-072
Подрачни единици:
Пехчево(033)441-080

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кавадарци

043/414-102, 043/420-552, 043/414-456

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Неготино

043/365-238, 043/361-488
Подрачни единици:
Демир Капија076469031

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Крива Паланка

(031) 375-200, (031) 372-245
Подрачни единици:
Ранковце – 075395645

ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа – Куманово

031/438-160
Подрачни единици:
Липково 031/462-188

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Делчево

(033) 411-736, (033) 410-300 
Подрачни единици:
Македонска Каменица – 033/431-192

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Струмица

034/325-401, 034/324-377

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа – Виница

033/360-305

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Гостивар

042/217-645, 042/213-431
Подрачни единици:
Маврово и Ростуше – 076/469-937

ЈУ Меѓуопштински центар
за социјална работа – Дебар

046/838-170, 046-831-400
Подрачни единици:
Центар Жупа 046/838-170

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Гевгелија

034/211-955
Подрачни единици:
Дојран071/262-557
Богданци  – 071/262-557

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Битола

047/231-641
Подрачни единици:
Новаци047/231-641

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп

048/424-595, 048/421-702

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Крушево

048/476-466, 048/476-866

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Велес

043/231-426, 043/231-355
Подрачни единици:
Чашка043/231-355

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кичево

(045) 225-326

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Валандово

(034) 382-008, (034) 323-670

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Ресен

(047) 451-419, (047) 452-552

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Радовиш

(032) 635-601
Подрачни единици:
Конче – 071394314

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кратово

(031) 482-545, (031) 481-228

ЈУ Меѓуопштински центар за социјалнаnработа – Свети Николе

(032) 443-305, (032) 444-456

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Пробиштип

(032) 483-127, (032) 482-770
Подрачни единици:
Злетово(032) 495-030

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип

(032) 385-031, (032) 391-779
Подрачни единици:
Карбинци – 032/385-031

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Демир Хисар

(047) 276-751

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Тетово

(044) 331-575, (044) 339-060

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Македонски Брод

(045) 274-137, (045) 274-138

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Охрид.

(046) 257-495, (046)279-753

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Струга

(046) 786-976, (046) 786-977