fbpx

Што треба да направите за да го зачувате менталното здравје кај вашите деца во време на пандемија?

Кога станува збор за менталното здравје веднаш станува збор за одржување на ментална хигиена. Како возрасните така и децата имаат свое ментално здравје кое е особено важно да во ова пандемиско време го зачуваат и превенираат понатамошни психолошки состојби. За таа цел предлагам да се задржиме на пет круцијални поставки во одржување на менталното здравје кај децата:

  • Грижете се за однесувањето на детето

Забележете го секое специфично и некарактеристично однесување и потрудете се да ја најдете неговата причина. Додека пак секое позитивно однесување наградете го со пофалба, охрабрување и уважување на личноста на детето.

  • Препознајте и рефлектирајте ги емоциите на детето

Препознајте ги прво вие па потоа кажете му на детето за каква емоција станува збор, на пример: Гледам дека си многу лут веројатно зошто Давид ти ја скрши играчката а потоа охрабрете го да ја исканализира таквата емоција со тоа што ќе му кажете Во ред е да си лут, играчката ти беше многу важна но наместо да го турнеш подобро да застанеш да изброиш до десет и да размислиш што можеш да направиш во врска со играчката.

  • Обезбедете простор и време за физичка активност на детето и прошетки во природа

Ова правило потрено е да стане секојдневна практика. Поттикнувајте возење велосипед, тротинет, ролери и на вашите прошетки секогаш носете топка.

  • Читајте детска литература, особено пред спиење

Читањето детска литература е пола ментално здравје. Во приказните детето се огледува себе си, учи како да размислува, учи какви алтернативи за решенија на дадени проблеми постојат. Преку читањето книгата се смирува, се охрабрува , се поттикнува, развива имагинација и ја користи фантазијата како одбранбен механизам во амортизација на стресот.

  • Создадете дневен ред со активности и семејни правила

Дневниот структуриран ред на активности кај децата создава чувство на безбедност и релаксираност поради тоа што истите децата можат да ги предвидат а со тоа се намалува стравот од непознати и неочекувани ситуации.