fbpx

Родов идентитет и менталното здравје

Родовиот идентитет може да биде збунувачки концепт за навигација на почетокот. Повеќето од нас се со разбирање дека има само машки и женски род, и многумина од нас веројатно сметаат дека изразот „род“ може да се замени со „пол“.

Сепак, ова е далеку од целосна слика. Како што ја прошируваме нашата дефиниција за родот, им даваме на другите (и на нас самите) можност да ја изразат најавтентичната верзија за себе.

Што е родов идентитет?

Родовиот идентитет е како го опишувате вашиот род. Вклучува како го перцепирате вашиот род, како го изразувате пред другите и како сакате другите да се однесуваат кон вас. Полот е факт на човечката биологија, меѓутоа родот не е. Некои примери на родов идентитет вклучуваат машки, женски, трансродов, небинарен и други.

Родот не е ист со полот. Нашиот доделен пол е етикета што се применува на нас при раѓање, заснована на нашите делови од физичкото тело. Како што започнувате да го истражувате вашиот родов идентитет, може да откриете дека не се идентификувате со полот што ви го доделиле.

Некои поими што се корисни за разбирање кога зборуваме за родовиот идентитет вклучуваат:

 • Цисродов: Опишува некој чиј родов идентитет е ист со полот што му бил доделен при раѓање
 • Трансродов: Опишува некој чиј родов идентитет е различен од полот на кој му било доделено при раѓање
 • Не-бинарен / родово флуиден / родово квир: Опишува некој што не се идентификува како маж или жена, чиј родов идентитет се наоѓа помеѓу или надвор од овој бинарен концепт
 • Интерсексуален: Опишува некој што има анатомија што не е само машка или само женска, како што се хромозоми, ниво на хормони или репродуктивни органи кои имаат машки и женски карактеристики
 • Родови разновидни: чадор термин за опишување на секој чиј родов идентитет не одговара на очекуваните норми
 • Заменки: Термини што ги користиме при посочување на некого земајќи го во предмит нивниот родов идентите

Родов идентитет и менталното здравје

Да се биде родов разновиден не е ментална болест, ниту пак предизвикува ментална болест. Да се има родов идентитет надвор од она што се смета за норма, сепак, може да доведе до низа стресни искуства што ги ставаат луѓето во поголем ризик за проблеми со менталното здравје.

Некои од овие искуства може да вклучуваат:

 • Чувство на изолираност и различност од оние околу вас
 • Вербално или физички малтретирање поради вашиот родов идентитет
 • Чувство на страв од споделување на вашиот родов идентитет со други и загриженост за нивната реакција
 • Чувствувате притисок да го негирате вашиот вистински род и да одговарате на стереотипните очекувања
 • Чувство на недоволно поддршка или погрешно разбирање од најблиските
 • Самосвест за тоа како одите, зборувате, се облекувате или за други начини на кои го изразувате полот
 • Ви се обраќаат со неточни заменки

Дополнително, луѓето чиј родов идентитет е различен од биолошкиот пол, може да доживеат родова дисфорија. Родовата дисфорија се однесува на психолошко вознемирување кое произлегува од оваа неусогласеност помеѓу родовиот идентитет и доделениот пол.

Некој што доживува родова дисфорија може да се чувствува непријатно во своето тело бидејќи почнува да го разбира повеќе својот родов идентитет. Можеби чувствуваат желба за различни делови од телото од оние со кои се родени. Поради психолошкото вознемирување што го доживуваат, оние со дијагностицирана родова дисфорија, исто така, доживуваат значително нарушување во нивното социјално и професионално функционирање.

Овие искуства можат да доведат до проблеми со менталното здравје како депресија, анксиозност или самоубиствена мисли. Една студија на студенти на додипломски и постдипломски студии покажа дека трансородовите студенти имаат повеќе од 4 пати поголема веројатност да имаат барем еден проблем со менталното здравје, во споредба со цисродовите студенти.

Разговор со други за родовиот идентитет

Споделувањето на вашиот родов идентитет е лично искуство. Некои луѓе сакаат да го користат терминот „излегување“ за да го опишат процесот на раскажување на луѓето во нивниот живот за нивниот род. Други чувствуваат притисок поврзан со овој термин и немаат желба да „излезат“ на формален начин. Двете гледишта се валидни и не постои единствен правилен начин за споделување на вашиот род со другите.

Исто така е важно да запомните дека не мора да зборувате за вашиот род со другите, ако не сакате или не се чувствувате подготвени. Ова не го прави вашиот родов идентитет помалку реален и само од вас зависи со кого ќе разговарате и кога.

Еден начин да го споделите вашиот родов идентитет со другите е да ги вклучите вашите заменки кога се претставувате (т.е. „Моето име е Вања и мојата заменка е таа“). Ова брзо и директно им дава до знаење на луѓето како сакате да ви се обраќаат.

Ако луѓето користат неточни заменки кога ви се обраќаат, можете да ги поправите (ако се чувствува безбедно да го сторите тоа). Запомнете, вашиот род не е товар, и да сакате луѓето да ги користат вашите точни заменки е целосно разумно барање.

Понекогаш можеби вие случајно користите нечии неправилни заменки. Ако се фатите дека сте згрешиле или тие ве исправат, признајте ја својата грешка. Важно е да користите нечии соодветни заменки, но исто така не е корисно да се прикаже колку лошо се чувствувате доколку некој погреши само да нанесете товар на другите со цел да се чувстувате подобро.

Грижа за вашето ментално здравје

Додека навигацијата по вашиот родов идентитет може да се биде исцрпувачки и изолиран процес, има некои работи што можете да ги направите за да се грижите за себе и да го подобрите вашето расположение. Еве неколку совети:

Побарајте модели

Повеќето од нас не пораснаа гледајќи многу различна застапеност во родовите. Сепак, тоа почнува да се менува сега, особено со социјалните медиуми. Полесно е од кога и да било порано да најдете модели со патувања слични на вашите. Но, настрана од социјалните мрежи, можеби исто така познавате некој во вашата заедница што може да ви служи како ментор.

Најдете заедница

Без разлика дали е лично или преку интернет, наоѓањето поддршка од заедницата на луѓе со споделени искуства може да има огромно влијание врз вашето ментално здравје. Може да ви помогне да се чувствувате помалку сами, да ја зголемите вашата самодоверба и да ви даде излез за споделување на она што го поминувате. Може да разгледате групи за поддршка во вашиот град или да се придружите на заедница на некои од социјалните мрежи.

Истражете го советувањето со професионалец за ментално здравје

Работата со терапевт може да ви обезбеди безбеден простор за истражување на вашиот род и начинот на кој тој влијае на вашиот живот. Можеби ќе биде полесно да разговарате со професионалец за вашиот идентитет пред да го споделите со вашето семејство и пријатели. Можете исто така да најдете ЛГБТК+ терапевт на нашата мобилна апликација. Едноставно отворете го филтерот и пребарајте според LGBT+ областа.