fbpx

Придобивки од кариерно советување

Кариерно советување е процес кој им помага на луѓето да направат информирани и значајни избори за нивното образование и кариера. Тоа е начин поединците да ги истражат своите интереси, вредности, вештини и цели и да разберат како овие фактори се поврзани со светот на кариерата.

Кариерно советување и главни придобивки

Една од главните придобивки од кариерното советување е тоа што може да ви помогне да ги идентификувате вашите силни и слаби страни. Дополнително, кариерното советување ќе ви помогне да разберете како вашите вештини можат да се применат во различни кариери. Ова може да ви помогне да донесете поинформирани одлуки за вашето образование и кариера, а може и да ги зголеми ваште шанси за успех на долг рок.

Друга придобивка од кариерно советување е тоа што може да ви обезбеди чувство за насока и цел. Со истражување на вашите интереси, вредности, вештини и цели, можете да добиете појасно разбирање за тоа што сакате да го постигнете во вашите кариери и можете да поставите конкретни, мерливи цели за да ги постигнете своите аспирации.

Покрај тоа, кариерното советување може да им помогне на луѓето да управуваат со стресот и анксиозноста поврзани со нивните кариери. Со обезбедување на алатки и ресурси за донесување информирани одлуки, кариерното советување може да помогне да се намалат чувствата на несигурност и сомнеж и да се зголемат чувствата на самодоверба и контрола.

Ивица Павлов – Сертификуван кариерен советник

Ивица е специјалист за човечки ресурси и дипломиран лиценциран психолог со 13+ години работно искуство и Когнитивно-Бихевиорален (КБТ) советник од 2014 година за возрасни лица и родители. 

Начинот на носење на одлуки, правење на избор во едукација или животни промени, како и промени во кариерните патеки и насочување го мотивираше да стане  сертификуван Глобален кариерен советник.

Кога да користите кариерно советување

 

Постојат неколку ситуации во кои можете да најдете придобивки од кариерно советување. Некои примери вклучуваат:

Кога не сте сигурни за тоа кој пат на кариера да го следите

Ако не сте сигурни за тоа кој пат за кариера да го следите, кариерното советување може да ви помогне да ги истражите своите интереси, вредности, вештини и цели и да разберете како овие фактори се поврзани со различни кариери.

Кога размислувате за промена на кариерата

Ако размислувате за промена на кариерата, кариерно советување може да ви помогне да ги разберете вештините и квалификациите потребни за различни кариери и може да ви помогне да ги идентификувате преносливите вештини што можат да се применат на ново поле.

Кога се соочувате со неуспех во кариерата

Ако се соочувате со неуспех во кариерата, како што е отпуштање или недостаток на можности за работа, кариерно советување може да ви помогне да идентификувате нови патеки и можности во кариерата и може да ви обезбеди алатки и ресурси кои ќе ви помогнат да навигирате низ пазарот на труд.

Кога се враќате назад во пазарот на труд

Ако се враќате на пазарот н труд по подолг временски период, кариерно советување може да ви помогне да го разберете моменталниот пазар на труд и да ги идентификувате можностите што се усогласуваат со вашите вештини и искуство.

Кога сакате да си поставите цели во кариерата

Ако сакате да си поставите цели во кариерата, кариерното советување може да ви помогне да идентификувате што е важно за вас и да ви помогне да креирате план за остварување на своите аспирации.

Важно е да се напомене дека кариерно советување не е еднократен настан. Тоа е тековен процес кој може да биде корисен во текот на вашиот живот. Исто така, важно е да се најде квалификуван кариерен советник кој може да обезбеди водство и поддршка.