fbpx

Што значи емоционална интелигенција?

Секој вид интелигенција сигнализира способност вешто да се движиме околу одреден сет на предизвици. Дали се тоа математички, лингвистички, технички, комерцијални. Кога опишуваме некого како интелигентен, но сепак ја препознаваме неговата несреќа во личниот живот, укажуваме на недостаток во што може да се смета за емоционална интелигенција. Можеби го препознаваме неговото богатство, но воочуваме дека постои немир и тага. Или препознаваме ничија моќ, но сфаќаме дека иститот нема толеранција и креативност. Во социјалните интеракции, емоционална интелигенција значи свесност за туѓите расположенија и подготвеност да ги разбереме скриените комплексности што се случуваат во нив.

Емоционалната интелигенција е карактеристика што ни овозможува со трпение, интуиција и имагинација да се справиме со проблемите со кои се соочуваме во нашата релација со себе и со другите луѓе.

Суштината на емоционална интелигенција

Емоционалната интелигенција игра витална улога во обликувањето на личните односи, професионалниот успех и целокупната психичка благосостојба. Вклучува збир на вештини кои ни овозможуваат лесно да се движиме во социјалните интеракции, да градиме силни врски и да донесуваме добро информирани одлуки. Може да се каже дека емоционалната интелигенција опфаќа неколку клучни компоненти.:

Самосвест

Самосвеста вклучува препознавање и разбирање на сопствените емоции, силни страни, слабости, вредности и мотивации. Тоа е темелот на емоционалната интелигенција, бидејќи ни овозможува да добиеме увид во нашите сопствени емоции и реакции. Кај сите нас лично, емоционалната интелигенција се појавува со скептицизам околу нашите емоции, особено оние на љубов, желба, лутина, завист, анксиозност и професионални амбиции. Емоционално интелигентните лица одбиваат да им веруваат на своите првични инстинкти и чувства. Тие знаат дека омразата може да маскира некаква љубов, дека гневот може да биде покритие за тага. И дека сме склони кон огромна збунетост и невистини околу тоа кого сакаме и што навистина сакаме. Со разбирање на сопствените емоции и земајќи ги во предвид емоциите на другите, сме способни да направиме избори кои не се засноваат само на логика.

Саморегулација

Саморегулацијата се однесува на способноста да се управуваат и контролираат личните емоции, импулси и однесувања. Вклучува одржување на емоционална рамнотежа, прилагодување на промените и ефикасно справување со стресот и предизвиците. Емоционално интелигентите личности имаат висок степен на резилиентност.

Во свет кој брзо се развива, од клучно значење е да се биде способен да се приспособат своите мисли, верувања и постапки на новите околности. Ова значи да се биде флексибилен и да се прифаќаат нови идеи и перспективи со ослободување од крутите или застарените начини на размислување. Оние кои поседуваат силни вештини за саморегулација имаат поголема веројатност да се движат низ транзициите и неизвесностите со еластичност и приспособливост. Покрај тоа, саморегулацијата игра клучна улога во ефикасно справување со стресот и предизвиците. Животот знае да ни носи безброј пречки, неуспеси и притисоци. Нашата способност конструктивно да одговориме на нив во голема мера влијае на нашето ментално здравје и успех. Лицата кои се вешти во саморегулација можат да останат фокусирани и присебни, дури и во ситуации под висок притисок, овозможувајќи им да донесуваат здрави одлуки.

Мотивација

Мотивацијата се однесува на нагонот и страста да се постигнат замислените цели, да се истрае пред препреките и постојано да се подобрува. Поединците со висока емоционална интелигенција се самомотивирани, имаат силно чувство за нивната цел и се посветени на личен и професионален раст.

Емпатија

Емпатијата е способност за разбирање на емоциите на другите. Вклучува внимателно слушање, набљудување на невербални знаци и покажување вистинска грижа и сочувство. Емпатијата поттикнува силни меѓучовечки врски и промовира ефективна комуникација. Емоционалната интелигентните се вешти толкувачи и знаат дека, на пример, избувливоста може да биде прикриена молба за помош. Или дека долг политички протест и став може да биде предизвикан од глад, а под претерана радост се крие всушност, тага што е несвесно потисната.

Социјални вештини

Социјалните вештини опфаќаат низа способности, вклучувајќи комуникација, решавање конфликти, соработка и лидерство. Емоционално интелигентните поединци имаат подобри меѓучовечки односи. Тие можат да ги разберат и да одговорат на емоциите и потребите на другите, поттикнувајќи доверба, почит и ефективна комуникација. Ова води до поздрави односи, како во лични така и во професионални услови.

Емоционалната интелигенција е исто така она што ги разликува оние кои лесно се кршат од неуспехот од оние кои знаат како да се соочат со животните предизвици со меланхолична издржливост, и некогаш хумор. Емоционално интелигентните ја ценат улогата на песимизмот во животот. 

Развивање на емоционална интелигенција

Емоционалната интелигенција не е вроден талент. Секогаш е резултат на правилна едукација. Поточно, едукација во тоа како да се толкуваме себеси, од каде произлегуваат нашите емоции, како нашето детство влијае во нашиот возрасен живот и како најдобро би можеле да управуваме со нашите стравови или желби. Во идеално општество, би било рутина да нè учат емоционалната интелигенција уште од најмала возраст. Пред да имаме можност да направиме премногу грешки во повозрасниот живот. Емоционалното учење се протега многу подалеку од конвенционалното образование како што го знаевме досега. Навистина е потребно да се изучува во школите, факултетите и културата генерално.

Успехот во постигнување на повнимателна и похармонична иднина за човештвото зависи од нашата способност да ги совладаме и да ги пренесуваме основните принципи на емоционалната интелигенција еден на друг.

Тоа е тековно патување кое бара посветеност и пракса, но овозможува огромни награди во сите аспекти на животот. Инвестирајте во развојот на вашата емоционална интелигенција и ќе го отворите патот за поисполнета и поуспешна иднина. Вклучете се во тековно учење и само-развој. Посетувајте работилници, семинари или курсеви кои се фокусираат на емоционалната интелигенција. Читајте книги и статии на оваа тема за да го продлабочите вашето разбирање и да стекнете нови перспективи.

Побарај совет или насока од Виолета Илиоска

Виолета Илиоска емоционална интелигенција

Без разлика дали барате помош во управувањето со вашите емоции, подобрување на вашите релации и ефективни комуникациски вештини, јас сум тука да помогнам. Врз основа на терапевтски техники засновани на докази и длабоко разбирање на емоционалната интелигенција, ќе соработувам со вас за да прилагодам пристап кој најдобро одговара на вашите единствени потреби и цели.

Мојата цел не е само да ви помогнам да стекнете увид во вашите емотивни обрасци, туку и да ве опремам со практични алатки и стратегии кои можете да ги вклучите во вашиот секојдневен живот. Ќе работиме со практики за внимателност, когнитивно-бихејвиоралните техники и вежби. Сите тие се дизајнирани да ја негуваат емоционалната интелигенција и да поттикнат личен раст.

Доколку имате какви било прашања или сакате да го направите првиот чекор кон подобрување на вашата емоционална интелигенција, ве повикувам да го пополните формуларот подолу. Заедно, ќе ги истражиме длабочините на вашата емотивна состојба, ќе ја подобриме вашата самосвест за многу полесно да се движите низ животните предизвици, со разбирање и резилиентност.