fbpx

Што може и што не мора да се каже на еден тинејџер

Тинејџерите често се чувствуваат погрешно разбрани и сваќаат дека вистинската поврзаност со другите некогаш е ретка. Тие, исто така, може да се сомневаат во смислата на животот, да се борат со самодоверба и да развијат револт кон нивните родители. 

Тинејџерскиот животен период се карактеризира со интензивни емоции, интроспекција и чувство на незадоволство од светот. Сепак, овие искуства не се целосно негативни.

Иако адолесценцијата може да биде предизвикувачки период, тоа е исто така период на клучен развој и самооткривање. Искуствата во текот на овие години се испреплетени со важни сознанија кои не обликуваат во зрели возрасни луѓе. Затоа, тешките моменти од адолесценцијата треба да се прифатат и надминат со емпатична поддрка бидејќи овозможуваат вредни увиди за созревање и раст.

За време на адолесценцијата, тинејџерите доживуваат значителни физички промени додека нивните тела созреваат. Хормоналните флуктуации придонесуваат за промени во расположението, зголемени емоции и зголемена чувствителност. Покрај тоа, нивните когнитивни способности се подложени на брз развој, што овозможува понапредно расудување, одлучување и вештини за решавање проблеми. Тинејџерите ги обликуваат своите идентитети со тоа што ги истражуваат своите вредности, верувања и интереси. Истовремено, бараат и поголема независност од нивните родители и старатели.

Мислењето дека никој целосно не ги разбира, ги наведува да го ценат и вреднуваат онa што нивната врсничка група го разбира. Исто така, ги мотивира да се изразат поефективно преку уметност, пишување или музика. Чувството да се биде различен од другите може да биде проблематично, но исто така може да ја инспирира помладата генерација да го предизвика и подобри постоечкиот поредок. Некогаш е важно да се биде незадоволен во адолесценцијата за да се стремиме кон подобра иднина.

Градење доверба

Воспоставувањето доверба и создавање безбедна и неосудувачка средина се најважни кога се комуницира со адолесцентите. Поради тоа што тие се во развоен период од животот кога нивната самодоверба е многу ранлива, со активно слушање, покажуваме вистински интерес и ги валидираме нивните мисли и чувства. Тоа значи посветување на нашето целосно внимание и емпатично одговарање на нивните грижи. Со отворен и поддржувачки простор, тинејџерите ќе се чувствуваат удобно да се изразат без страв од осуда или критика.

Дополнително, емпатијата е од суштинско значење. Признавањето и потврдувањето на нивните искуства, дури и ако можеби не ги разбираме целосно или не се согласуваме со нив, помага да се изгради взаемна доверба и да се поттикне чувството за поврзаност. Преку прифаќање на нивните перспективи и емоции, покажуваме почит кон нивната индивидуалност и ги вреднуваме нивните мисли и чувства.

Конструктивни комуникациски стратегии

Позитивно охрабрување

Тинејџерите напредуваат кога им пружиме валидација и ценење. Фокусирајте се на истакнување на нивните силни страни и достигнувања, уважување на нивниот напредок и нивните напори. Нудејќи конкретни и искрени пофалби, ја зголемуваме нивната самодоверба и ги мотивираме да продолжат да се стремат кон успех. Поттикнете ја нивната автономија и вештините за донесување одлуки, дозволувајќи им да ја преземат одговорноста врз нивните избори, притоа обезбедувајќи насоки и поддршка кога е потребно.

Отворени прашања и рефлексивно слушање

Вклучувањето во значајни разговори со тинејџерите вклучува поставување отворени прашања што ги поттикнуваат да размислуваат и да ги изразат своите мислења. Овој пристап промовира критичко размислување, решавање проблеми и вештини за донесување одлуки. Вака покажуваме почит кон нивните уникатни перспективи додека развиваат свои идеи и решенија. Преку рефлексивно слушање, активно можеме да ги разбереме нивните гледишта, а тие ќе се почувствуваат слушнати и ценети.

Појаснување и валидација

Тинејџерите често се борат да ги артикулираат своите емоции и искуства. Со барање разјаснување за време на разговорите, можеме да се погрижиме целосно да ги разбереме нивните наменети пораки и да избегнеме погрешно толкување. Кога тинејџерите ги изразуваат своите емоции, од клучно значење е да се валидираат овие чувства. Оваа валидација ќе им помогне да развијат емоционална интелигенција, издржливост и чувство на самопочит. Избегнувајте отфрлање или минимизирање на нивните емоции, бидејќи тоа може да ја попречи отворената комуникација и да ја наруши довербата.

Побарај совет или насока од Билјана Стојановска

Ако имате какви било прашања или сакате дополнително да разговарате за вашата ситуација, ве повикувам да го пополните формуларот подолу. Ќе понудам увид и насоки специфични за вашите потреби.

Штетни обрасци на комуникација со адолесценти

За да се поттикне здрава комуникација со тинејџерите, од суштинско значење е да се биде свесен за штетните модели кои можат да им наштетат на односите и да го попречат нивниот личен раст.

Критика и срам

Правете разлика помеѓу конструктивна повратна информација и деструктивна критика. Фокусирајте се на решавање на специфично однесување наместо да го напаѓате нивниот идентитет или карактер. Поттикнете го начинот на размислување за раст, нагласувајќи дека, понекогаш, грешките се можности за учење и созревање.

Прекумерно испрашување и нарушување на приватноста

Почитувањето на личните граници е значајно за одржување на довербата и отвореноста. Избегнувајте прекумерно испрашување или критичко љубопитство за нивниот личен живот. Дозволете им да споделуваат информации со сопствено темпо, промовирајќи чувство на автономија и приватност додека одржувате отворена и здрава комуникација.

Споредби и нереални очекувања

Ова е многу важно, бидејќи денес тинејџерите знаат да бидат оптоварени со преголеми очекувања и притисок. Прегрнете и прифатете ја нивната индивидуалност, препознавајќи дека секој тинејџер има уникатни таленти, интереси и развојни траектории. Избегнувајте да ги споредувате со други или да поставувате нереални очекувања. Охрабрете ги да ги откријат и да ги следат сопствените страсти и цели, поттикнувајќи позитивна слика за себе и негувајќи ја нивната самодоверба.

Поддршка на менталното здравје и емоционалната благосостојба

Промовирањето на менталното здравје и емоционалната благосостојба е од витално значење за време на адолесценцијата, бидејќи тинејџерите се соочуваат со различни стресори и предизвици. Депресијата денес е прилично честа кај адолесцентите. Кога тинејџер страда од депресија, важно е да се информираме околу тоа и да им пружиме вистинска љубов и безусловна поддршка.

Препознавање знаци на вознемиреност и депресија

Кога мислите дека тинејџер страда од депресија или анксиозност, бидете внимателни на значајни промени во нивното однесување или расположение. Тие може да укажуваат на вознемиреност или основни грижи за менталното здравје. Бидете проактивни во нудење поддршка и барање стручна помош доколку е потребно. Промовирајте ја свеста за менталното здравје, дестигматизирајте барање помош и обезбедете ресурси за соодветна поддршка. 

Емоционално изразување

Охрабрете ги тинејџерите отворено и искрено да ги изразат своите емоции. Создадете безбеден простор каде што ќе се чувствуваат удобно да ги споделат своите чувства без осудување или потсмев. Помогнете им да разберат дека емоциите се природен дел од човечкото искуство и дајте им насоки за здрави начини за справување и управување со нивните емоции.

Охрабрете ги да градат врски со врсниците и возрасните кои ги поддржуваат. Негувањето здрави односи помага да се обезбеди емоционална поддршка, социјална валидација и чувство на припадност, кои се потребни за нивниот раст и психичка благосостојба. Охрабрете го вклучувањето во активности и заедници кои се усогласени со нивните интереси и вредности, олеснувајќи го развојот на силен систем за поддршка.

Ефективната комуникација со тинејџерите бара разбирање на нивните уникатни развојни потреби и негување средина на доверба, почит и отворен дијалог. Со примена на конструктивни комуникациски стратегии, избегнување на штетни обрасци и поддршка на нивното ментално здравје и емоционална благосостојба, можеме позитивно да влијаеме на нивниот личен раст и да негуваме значајни врски. Комуницирајте со тинејџерите на начин што ќе ги зајакне и подигне во текот на оваа трансформативна фаза од животот, обезбедувајќи здрава благосостојба и основа за иден успех.

Побарај совет или насока од Билјана Стојановска

Билјана Стојановска тинејџер

Како лиценциран психолог и советувач за гешталт психотерапија и интегративна психотерапија, со работно искуство со деца и адолесценти повеќе од 10 години. Тука сум да дадам сочувствителна поддршка за прашањата што се дискутирани во оваа статија. Мојата цел е да ви помогнам да го подобрите вашето психофизичко, социјално и емоционално функционирање, земајќи ги предвид вашите уникатни вредности, значења, ставови, потреби и цели. Освен тоа, посветенa сум да бидам во тек со најновите истражувања и најдобри практики во областа на менталното здравје, организациониот развој и психотерапијата. Ќе добиете најефективна грижа, заснована на докази.

Ја нагласувам и важноста на психодијагностичките проценки, кои обезбедуваат вредни сознанија за вашите силни страни, потреби и области за раст. Овие проценки помагаат да се води терапевтскиот процес и да се информира за развој на персонализирани планови за третман.

Ако имате какви било прашања или сакате дополнително да разговарате за вашата ситуација, ве повикувам да го пополните формуларот подолу. Ќе понудам увид и насоки специфични за вашите потреби.