fbpx

Емоционална интелигенција во работна средина

Зошто емоционална интелигенција во работна средина е толку важна? Емоционална интелигенција често се споменува и не е некоја комплицирана теорија или голем збор. Едноставно кажано, се работи за разбирање на себеси и разбирање на другите. 

Дали мислите дека сте емотивно интелигентни? По дефиниција, тоа е вашата способност да ги разберете и да управувате со емоциите.

Разбирање на емоционалната интелигенција

Емоционалната интелигенција ја опфаќа способноста за препознавање, разбирање, управување и ефективно користење на сопствените емоции, како и способност за навигација во социјалните интеракции со емпатија. Во интегративниот пристап на психологијата, признавањето на меѓусебната поврзаност на телото, душата и духот станува клучно во поттикнувањето на емоционалната интелигенција.

Зошто емоционалната интелигенција во работна средина е толку важна?

Ја подобрува комуникацијата

Вработените со високо ниво на емоционална интелигенција често се истакнуваат во комуникацијата како основа на просперитетната работна сила. Замислете како вработен влегува во центарот на вниманието за да води презентација: ако тремата е преголема, тоа ќе доведе до немирна реакција. Емоционално интелигентниот поединец ја препознава нервозата како емотивен одговор, одржувајќи смиреност за јасна и сигурна комуникација.

Згора на тоа, лицата со емоционална интелигенција вешто се справуваат со конфликти и негативни емоции. На пример, ако некој вработен се чувствува занемарен од раководството, може да се појави фрустрација и повреденост. Тоа може да доведе до импулсивно реагирање или да резултира со пасивно-агресивни коментари или лути мејлови, што ќе ги оштети односите. Емоционално интелигентниот одговор вклучува идентификување и проценување на емоциите пред да се преземе акција, поттикнување стабилен и јасен пристап за решавање на прашањата и зачувување на позитивните односи со раководството.

Побарај совет или насока од Билјана Стојановска

Без разлика дали станува збор за подобрување на емоционалната интелигенција, навигација на конфликти на работното место или поттикнување на личен развој, доколку имате прашања или грижи, ве повикувам да го пополните формуларот подолу.

Придонесува за стабилни односи со колегите

Имајќи предвид дека ефективната комуникација е основата на здравите работни односи, емоционалната интелигенција станува катализатор за градење значајни врски со колегите.

Вработените со ниска емоционална интелигенција покажуваат слаби вештини за активно слушање, влегуваат во расправии или избегнуваат одговорност. Спротивно на тоа, емоционално интелигентните лица ги почитуваат туѓите идеи и чувства, поттикнуваат соработка и изразуваат мислења без конфликтно конфронтирање со колегите.

Дополнително, емоционално интелигентните индивидуи нудат поддршка, препознавајќи ги емоционалните состојби на колегите со емпатија. Оваа поддршка поттикнува работна средина каде што секој се чувствува слушнат и поддржан, придонесувајќи за зголемена мотивација и долгорочна посветеност на организацијата.

Придонесува за подобрување на перформансите

Освен тоа што се вредни тимски играчи, емоционално интелигентните лица често ги надминуваат своите колеги. Донесуваат позитивни одлуки, одржуваат добри односи со колегите и ефективно управуваат со стресот. Тимовите предводени од емоционално интелигентни менаџери се попродуктивни, знаат да прифатат и позитивни и конструктивни повратни информации, но и критики и насоки и секогаш се фокусираат на подобрување.

Го олеснува напредувањето во кариерата

Емоционално интелигентните имаат висок степен на емпатија, саморегулација и високи перформанси, природно се искачуваат во ефективни лидерски улоги. Изненадувачки, организациите немаат алатки за идентификување или развивање на емоционалната интелигенција и покрај тоа што ја препознаваат нејзината важност.

За да се обезбеди развој на вештини, стратегиите вклучуваат запишување кадар на обука за емоционална интелигенција, меки вештини и обуки за управување со стрес. Вежбите за градење тим и негувањето култура на отворена и асертивна комуникација дополнително придонесуваат за развојот на емоционалната интелигенција кај вработените.

Која е разликата?

Оние кои имаат емоционална интелигенција на работа:

  • Донесуваат подобри одлуки и активно решаваат проблеми
  • Не реагираат драматично под притисок
  • Се справуваат со конфликти полесно
  • Имаат далеку поголема емпатија
  • Активно слушаат, размислуваат и одговораат на конструктивна критика

Додека, лицата со ниска емоционална интелигенција на работа:

  • Често заземаат улога на жртва и избегнуваат преземање одговорност за грешките
  • Имаат пасивни или агресивни стилови на комуникација
  • Одбиваат да работат во тим
  • Претерано се критични кон другите и ги отфрлаат туѓите мислења

Како се развива емоционална интелигенција?

Станете самосвесни

Еден од првите чекори кон користење на вештините на емоционална интелигенција на работното место е да вежбате да ги препознавате сопствените емоции. Самосвесноста вклучува да бидете свесни за различните аспекти од себе, вклучувајќи ги вашите емоции. Тоа е основната компонента на емоционалната интелигенција. 

Обратете внимание на тоа како се чувствувате. Како овие емоции влијаат на тоа како реагирате? Дали работите што ги чувствувате имаат влијание врз одлуките што ги донесувате или како комуницирате со другите? Додека размислувате за овие прашања, може да откриете дека станувате многу посвесни за вашите сопствени емоции и улогата што тие ја играат во вашиот секојдневен живот.

Прегледајте ги емоционалните јаки и слаби страни. Колку добро комуницирате со другите? Дали често чувствувате нетрпеливост, лутина или нервоза? Кои се некои начини на кои можете ефикасно да се справите со овие чувства? Препознавањето на слабостите ви овозможува да барате начини да се справите со нив.

Запомнете дека емоциите се минливи. Секогаш може да се случи колега да ви предизвикува лутина или нервоза од различни причини или вашиот шеф да ви даде фрустрирачка задача за да ја завршите. Но, пред да реагирате, запомнете дека овие работи се привремени. Донесувањето избрзани одлуки врз основа на интензивни емоции може да биде штетно за вашите долгорочни цели и успех.

Емпатија

Емоционално интелигентните луѓе се добри во тоа да разберат како другите околу нив се чувствуваат. Но, емпатијата е повеќе од само препознавање како се чувствуваат другите. Вклучува и како реагирате на овие емоции.

На работното место, емпатијата ви овозможува да ја разберете различната динамика помеѓу колегите и претпоставените. Ви овозможува да препознаете кој ја има моќта да влијае на одлуките и како таа влијае на однесувањата, чувствата и интеракциите што произлегуваат од таквите односи.

Понекогаш, гледајте на работите од гледна точка на другиот. Може да биде предизвик, особено ако се чувствувате дека другата личност греши. Но, наместо да дозволите несогласувањата да се насоберат во големи конфликти, поминете време гледајќи ја ситуацијата од туѓа перспектива. Тоа може да биде одличен прв чекор кон изнаоѓање средина помеѓу две спротивставени гледишта.

Побарај совет или насока од Билјана Стојановска

Билјана Стојановска - емоционална интелигенција во работна средина

Ако се соочувате со проблеми споменати во статијата, како што се подобрување на комуникацијата, справување со конфликти на работното место или подобрување на емоционалната интелигенција, јас сум тука за вас. Мојата едукативна позадина и работно искуство во полето на организациска/инсустриска психологија, менаџмент на човечки ресурси и гешталт терапија ми овозможува да ги приспособувам моите методи за да одговорам на индивидуалните потреби. Без разлика дали станува збор за подобрување на емоционалната интелигенција, навигација на конфликти на работното место или поттикнување на личен развој, доколку имате прашања или грижи, ве повикувам да го пополните формуларот подолу.