fbpx

Обука и предавања

Тест – Вебинар 1

Тест – Вебинар 1

November 29, 2021

Прв дел: Разбирање и прифаќање на асертивните права и искривени уверувања кои го спречуваат асертивното однесување. Стилови на комуникација. Улоги кои го спречуваат асертивното однесување. Две паузи од по 10 минути.…

Test-Obuki

November 23, 2021

Модули на академијата МОДУЛ 1 Визуелни комуникации Запознавање со есенцијалната улога на графичкиот дизајн Што претставуваат визуелните комуникации Запознавање со основните елементи на графичкиот дизајн Запознавање со Adobe Illustrator, Photoshop и…