fbpx

Што значи да се биде добар родител?

Што е потребно за да се биде добар родител? Литературата за родителство идентификува четири главни стилови: авторитативен, авторитарен, попустлив и неинволвиран. Тие се засноваат на степенот до кој родителите реагираат (нудат топлина и поддршка) и бараат (ниво на контрола на однесувањето). Децата кои растат во домаќинства каде што има премногу или премалку од една карактеристика (или уште полошо, нема препознатливо присуство на ниту една од двете), имаат тенденција да имаат потешкотии со социјалното прилагодување и често покажуваат слаби академски перформанси. Понатаму, тие се изложени на ризик да развијат ниска самодоверба и дисциплински проблеми, кои често се филтрираат во посериозни состојби кога ќе станат полнолетни – во форма на депресија и анксиозност.

Децата се раѓаат во светот целосно на милост и немилост на другите. Тие немаат сила, интелигенција ниту вештини, не можат да се борат или жалат, да си заминат или да се расправаат за својот случај. Нивниот опстанок зависи исклучиво од родителската грижа за нив.

Родителството е континуирано патување на раст и адаптација, како за детето така и за родителот.

Може ли родителот да биде совршен?

Со еден збор, не, и ниту едно дете не може да биде совршено. Родителите кои веруваат дека е достижно совршенство, за себе или за нивните деца, честопати се борат со самокритичност и имаат тешкотии да прифатат каква било радост во нивната улога или да им пружат радост на своите деца. Да се биде „добар“ родител, доволно е да се воспитаат деца кои се пристојни и љубезни, здраво самоуверени за да ги остварат своите интереси со способност да прифатат тешкотии.

Како дисфункционалното детство влијае на луѓето подоцна во животот?

Дисфункционалното детство може да има трајни ефекти, влијаејќи на емоционалната регулација, приврзаност во врските, самодовербата, стратегиите за справување, меѓучовечките односи, менталното здравје, па дури и способностите за родителство. Предизвиците во зрелоста главно произлегуваат од искривените перцепции, проблемите со самодовербата и неприлагодливите механизми за справување развиени во бурните рани години. 

Секоја родителска несоодветност има тенденција да доведе до сериозен проблем. Онаму каде што има премногу контролирачки родител, ќе има дете со проблеми околу автономијата. Таму каде што има родител што омаловажува, ќе има дете со тешкотии во довербата и самодовербата. Онаму каде што има сексуално ривалство или заводливост, ќе има прашања за вина или срам. Секој карактерен дефект на страната на родителот му се наметнува на детето.

Овој родителски однос се јавува од различни фактори, вклучувајќи го и сопственото воспитување на родителите, стресот, менталното здравје и социјалните околности.

Сепак, издржливоста, поддршката и терапевтската интервенција можат да помогнат да заздравиме од овие ефекти, поттикнувајќи раст и позитивни промени.

Науката разграничува четири главни одговорности за родителите: одржување на здравјето и безбедноста на децата, промовирање на нивната емоционална благосостојба, всадување социјални вештини и интелектуално подготвување.

Негување на емоционалната интелигенција од рана возраст

Добриот родител ги потврдува чувствата на детето, поттикнувајќи здрава емоционална регулација преку отворена комуникација.

Балансирање на границите и слободата

Ефективното родителство постигнува рамнотежа помеѓу поставувањето граници и давањето слобода. Ова негува независност и самодоверба.

Ефективна комуникација

Добрите односи родител-дете се потпираат на ефективна комуникација. Отворениот дијалог ги поттикнува децата да се изразуваат и да развијат интерперсонални вештини.

Навигација низ предизвиците заедно

Предизвиците нудат можности за раст. Добриот родител моделира ефективно решавање проблеми и тимска работа, поучувајќи ги децата на вредни вештини. 

Родителите водат со пример. Покажувањето вредности и вешто управување со стресот ја поставува основата за децата да го сторат истото.

Негување на издржливост и вештини за справување

Анксиозноста, паничните напади и фобии се вообичаени невротични состојби со кои возрасните често се справуваат. Како родител, вашата способност да знаете да се справите со овие предизвици може значително да влијае на емоционалната отпорност и на вашето дете.

Со демонстрирање на ефективни механизми за справување, го учите вашето дете со доверба да се движи кон животните стресни фактори.

Родителство и дете-тинејџер

Како што тинејџерите се движат кон независност, тие се соочуваат со тешки избори за идентитет, состаноци, секс, алкохол, супстанции меѓу другото. Примамливо е родителите да им диктираат на децата какви одлуки треба да донесат, но тоа може да влијае на инстинктите на тинејџерите да се бунтуваат и да се дистанцираат од дома. Наместо да поставуваат неприменливи граници, родителите со внимателно слушање и со поддршка можат да ги насочат кон правилните одлуки. Тинејџерите често зборуваат за она што го прават другите деца, или за трендовите во нивните училишта и врснички групи, како начин да изградат доверба со родителите и да ги известат за последиците од одредени избори или за опасностите. Сè додека линиите за комуникација остануваат отворени, родителите можат да се чувствуваат уверени дека, ако работите тргнат наопаку, нивните деца сепак ќе дојдат кај нив за поддршка.

Родителството не доаѓа со фиксен план за успех, но јасно е дека одредени пристапи водат до катастрофални исходи, како што се злоупотреба или запоставување. Значаен предизвик лежи во постигнувањето рамнотежа помеѓу водење и давање простор на децата да учат. Родителите кои им дозволуваат на своите деца послободно да истражуваат, да учат од неуспесите и да растат, може да создадат постабилна основа и карактер. Негувањето на средина која нагласува грижа, доследност и разумни последици значително придонесува за емоционалниот, социјалниот и интелектуалниот развој на детето. Овој пристап, исто така, негува посилна врска родител-дете и исполнети родителски искуства.

Побарај совет или насока од Розалија Секулоска

добар родител rozalija sekuloska

Како психотерапевт, тука сум да помогнам со предизвиците поврзани со родителството. Со моето искуство во развојната психологија, когнитивно-бихејвиоралната психотерапија и различните терапевтски техники, можам да понудам практична помош. Без разлика дали сте родител кој сака да ја негува емоционалната интелигенција, да се справи со семејните конфликти или со анксиозноста и фобиите, мојата експертиза опфаќа се. Ако имате прашања или ви треба насока, пополнете го формуларот подолу. Тука сум да дадам бесплатна писмена консултација и да понудам намалена цена за вашата прва сесија, доколку верувате дека можам да направам разлика во вашата ситуација.